Khu chợ Grand Bazaar được xây dựng vào thế kỷ 15 khi Sultan Mehmed II ra lệnh cho xây dựng hai khu chợ Bedesten (các tòa nhà...Chi tiết