A Closer Look 2 Unit 9 Lớp 6

     

Tổng hợp bài bác tập với một số kim chỉ nan trong phần A closer look 2 - trang 29 Unit 9 SGK giờ đồng hồ anh 6 new


 1 Listen again to lớn part of the conversation. Pay attention to lớn the present perfect.

Bạn đang xem: A closer look 2 unit 9 lớp 6

(Nghe lại phần dàm thoại. Chăm chú đến thì hiện tại hoàn thành.)

Click tại trên đây để nghe:

*

Tạm dịch:

Mai: Những album thật đẹp! Bạn đã từng đến đó những chỗ này chưa?

Tom: Rồi, mình từng đến hầu hết những vị trí đó. Đây là Rio de Janeiro. Nó là một thành phố thú vui nhưng nhiều lúc rất nóng.

Mai: khí hậu ở kia nóng hơn ở Sydney không?

Tom: Có! Sydney không thật nóng. Mình từng đến bãi tắm biển ở đó nhỉềal lần thuộc gia đình. Bọn chúng là thành phô" sạch mát và đẹp nhất trên gắng giới.

Mai: Đây là London phải không? khí hậu tệ nhỉ!

Tom: Vâng, chúng mình từng cho đó nhì lần.

2 Put the verbs in brackets into the present perfect.

(Chia hầu hết động từ trong ngoặc đối chọi thành thì bây giờ hoàn thành.)

*

 

Hướng dẫn giải:

1. Has been

2. Has been

3. Has visited

4. Has been

5. Hasn’t been

Tạm dịch:

1. Tom đã đặt chân đến nơi đó Rio de Janeiro, Sydney cùng London

2. Gia đình từng cho những bãi biển ở Sydney nhiều lần.

3. Tom vẫn thăm London hai lần rồi.

4. Anh trai của anh ấy ấy đã đi vào New York rồi.

5. Mà lại anh ấy chưa từng đến đấy.

3. Put the verbs in brackets in the correct form.

Xem thêm: Giá Trị Hiện Thực Và Nhân Đạo Của Vợ Nhặt, Giá Trị Hiện Thực Và Giá Trị Nhân Đạo Của Vợ Nhặt

(Chia hồ hết động từ trong ngoặc đơn theo hình thức đúng của chúng.)

*

 Hướng dẫn giải:

1. Have you seen High School Musical?- Oh yes, I love it. I have seen it many times.

2. I often go khổng lồ bed very late. 

3. I have never been on TV. 

4. They clean the car every week. 

5. Thu usually takes the bus lớn school.

6. My sister loves that restaurant & she has eaten there hundreds of times.

Tạm dịch:

1. Bạn đã từng có lần xem phim High School Musical chưa?- Vâng, tôi thích hợp nó lắm. Tôi vẫn xem nó các lần rồi.

2. Tôi thường xuyên đi ngủ cực kỳ trễ.

3. Tôi chưa bao giờ lên truyền họa cả.

4. Họ dọn dẹp và sắp xếp xe mỗi tuần.

5. Thu hay đi xe cộ buýt đến trường.

6. Chị gái tôi thích nhà hàng đó và đã ăn ở đó nhiều lần rồi.

Xem thêm: Cương Lĩnh Chính Trị Là Gì ? Các Cương Lĩnh Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

4. Look at Tom"s webpage. Tell a partner what he has done this week.

(Nhìn vào website của Tom. Nói cho 1 người các bạn về hầu như gì Tom đã làm tuần này.)