Bài tập đột biến nhiễm sắc thể

     

Câu hỏi 1 : Ở một loài sinh vật bao gồm 2n = 24. Thể tam nhiễm gồm bao nhiêu nhiểm sắc đẹp thể?

A 36B 25C 24D 37

Câu hỏi 2 : khi quan sát quá trình phần bào của một tế bào sinh dưỡng tại một loài sinh vật gồm bộ NST lưỡng bội 2n, một học viên vẽ lại được sơ đồ với khá đầy đủ các giai đoạn khác nhau như sau:

 

*

Cho những phát biểu sau đây:

(1) Quá trình phân bào này miêu tả cơ chế tạo thể lệch bội trong bớt phân.

Bạn đang xem: Bài tập đột biến nhiễm sắc thể

(2) Quá trình phân bào này có một cặp NST không phân li trong nguyên phân.

(3) Bộ NST lưỡng bội của chủng loại trên là 2n=8

(4) Ở tiến độ (f), tế bào tất cả 8 phân tử ADN ở trong 4 cặp NST.

(5) Thứ tự những giai đoạn xẩy ra là: (b) → (d)→ (f)→ (e) →(a) cùng (c)

Số tuyên bố đúng là:

A 4B 2C 3d 1

Đáp án: C
Phương pháp giải:


Lời giải bỏ ra tiết:

(1) Sai. Đây là những giai đoạn vào nguyên phân vì các NST kép xếp 1 hàng, giả dụ là sút phân yêu cầu xếp 2 hàng và số hình đó không đủ tất cả các giai đoạn

(2) Đúng. Cặp NST không phân li trong hình e

(3) Sai.

(4) Đúng

(5) Đúng.

Chọn C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 3 : Một khung người thực đồ vật bị thốt nhiên biến thể một (2n -1) sống NST số 2. Biết rằng khung hình này vẫn có tác dụng giảm phân bình thường, các giao tử tạo ra đều sở hữu sức sống và khả năng thụ tinh như nhau, những hợp tử bị thốt nhiên biến thể một (2n -1) vẫn phát triển bình thường, những giao tử tạo thành ra đều có sức sống và kỹ năng thụ tinh như nhau, những hợp tử bị bỗng nhiên biến thể một (2n -1) vẫn phát triển bình thường nhưng những đột biến chuyển thể không (2n -2) bị chết ngay sau thời điểm thụ tinh. Tính tỷ lệ theo định hướng nếu khung hình này từ bỏ thụ phấn thì trong những cá thể con ở F1 các cá thể bình thường chiếm tỷ lệ

A 3/4B 1/4C 1/2D 1/3

Đáp án: D
Phương pháp giải:


Lời giải đưa ra tiết:

Cơ thể 2n – 1 bớt phân sản xuất ra một nửa n: một nửa n – 1, lúc thụ tinh: thì các hợp tử 2n – 2 chết, như vậy còn sót lại 1/3 phù hợp tử 2n; 2/3 thích hợp tử 2n – 1

Chọn D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 4 : Hình vẽ dưới đây mô tả một tế bào ở cơ thể lưỡng bội đang phân bào.

*

Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, tất cả bao xuất xắc phát biểu sau đây đúng?

1. Tế bào hoàn toàn có thể đang nghỉ ngơi kì sau của nguyên phân và kết thúc phân bào tạo thành hai tế bào con có 2n = 6.

2. Tế bào có thể dang làm việc kì sau của giảm phân I và ngừng phân bào tạo thành hai tế bào con bao gồm 3 NST kép.

3. Tế bào rất có thể đang sinh sống kì sau của sút phân II và kết thúc phân bào khiến cho hai tế bào con gồm n = 6

4. Khung hình đó có thể có bộ NST 2n = 6 hoặc 2n = 12

A 1B 2C 3d 4

Đáp án: C
Phương pháp giải:


Lời giải bỏ ra tiết:

Phương pháp:

- ví như ta thấy các NST 1-1 đang phân ly về 2 cực của tế bào hoàn toàn có thể kết luận đã ở kỳ sau của phân bào ( trong nguyên phân hoặc bớt phân 2)

- nếu ở kỳ sau vào nguyên phân thì số NST đối kháng trong tế bào là 4n ; trong giảm phân là 2n

Cách giải:

Các NST đơn đang phân ly về 2 rất của tế bào → tế bào sẽ ở kỳ sau của nguyên phân hoặc bớt phân 2

Xét các phát biểu:

1. Nếu là vào nguyên phân thì trong tế bào thời gian đó bao gồm 4n NST đối chọi → 2n = 6 → (1) đúng

2. Sai, đây là những NST đơn không hẳn kép bắt buộc không thể là GP I

3. đúng, nếu ngơi nghỉ GP 2 thì trong tế bào bao gồm 2n NST đơn, chấm dứt sẽ chiếm được 2 tế bào có n NST đơn, n = 6

4. đúng

Chọn C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 5 : Một thích hợp tử của một loài trải qua 10 lần nguyên phân. Sau số dịp nguyên phân đầu tiên có một tế bào bị tự dưng biến tứ bội. Kế tiếp có tế bào thứ 2 lại bị bất chợt biến tứ bội. Các tế bào con đều nguyên phân thường xuyên đến lần ở đầu cuối đã ra đời 976 tế bào con. Đợt nguyên phân xẩy ra đột đổi thay lần đầu tiên và lần máy hai theo lần lượt là:

A 5 và 6. B 6 cùng 5. C  6 cùng 9. D 4 và 5.

Đáp án: A
Phương pháp giải:


Lời giải bỏ ra tiết:

1 thích hợp tử trải qua 10 lần nguyên phân

Sau n lần nguyên phân đầu tiên, tạo nên 2n tế bào con

Lần n+1, có 1 tế bào bị bỗng dưng biến tứ bội, sản xuất 1 tế bào con

2n – 1 tế bào sót lại nguyên phân bình thường, sản xuất 2.(2n – 1) tế bào con

→ có tổng số 2.2n – 1 tế bào bé sau dịp nguyên phân này

Lần n+2, bao gồm tế bào thứ 2 bị bỗng dưng biến, chế tác 1 tế bào con

2.2n – 2 tế bào sót lại nguyên phân bình thường tạo 2.(2.2n – 2) tế bào con

→ có tổng cộng 4.2n – 3 tế bào bé sau lần nguyên phân này

Tiếp tục nguyên phân thêm 10 – n – gấp đôi còn lại, số tế bào con tạo ra là:

 (4.2n – 3). 210 – n – 2 = 4.28 – 3.28 – n = 210 – 3.28 – n = 976.

→ n = 4

Vậy đột nhiên biến xảy ra ở lần n+1 và n+2 ↔ lần 5 cùng lần 6

Đáp án A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 6 : Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Một tế bào sinh dục chín của thể không. Tính số NST những cặp NST đông đảo phân li bình thường thì ngơi nghỉ kì sau II số nhiễm nhan sắc thể vào tế bào là?

A 22 NST đối chọi B 22 NST kép C 11 NST đơn D 11 NST kép

Đáp án: A
Phương pháp giải:

Thể ko là thể thốt nhiên biến có 1 cặp NST bị mất.

Kỳ sau II của giảm phân: các nhiễm sắc tử tách nhau ra và đi về 2 cực của tế bào


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: 2n = 24 → n = 12, thể không tồn tại 2n - 2 = 22 NST

Ở kì sau của giảm phân II NST tồn tại sống trạng thái đối chọi và tế bào chưa phân chia tế bào chất => Số NST trong tế bào là 22 NST đơn.

Chọn A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 7 :  Một tế bào sinh chăm sóc của thể một kép đang ở kì sau nguyên phân, fan ta đếm được 44 nhiễm sắc thể. Cỗ nhiễm sắc thể lưỡng bội thông thường của loài này là bao nhiêu?

A 22B 23C 24D 46

Đáp án: C
Phương pháp giải:

Thể một nhiễm kép là thể bỗng nhiên biến tất cả 2 cặp NST có một chiếc.


Lời giải chi tiết:

Thể một kép 2n-1-1. Kì sau nguyên phân, tế bào không phân chia, nhưng những NST kép đã tách ra thành 2 NST đơn. Fan ta quan gần cạnh thấy 44 NST.

Vậy số lượng NST vào tế bào khi không nhân đôi là 44/2 = 22

Thể một kép có con số NST vào tế bào là 2n -1 -1 = 22

Vậy số lượng NST trong cỗ lưỡng bội của chủng loại này là 22+1+1 = 24 (NST)

Chọn C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 8 : Ở ruồi giấm đực bao gồm bộ nhiễm nhan sắc thể được ký hiệu AaBbDdXY. Trong vượt trình cải tiến và phát triển phôi sớm, sinh sống lần phân bào máy 6 tín đồ ta thấy ở một số trong những tế bào cặp Dd không phân ly. Thể đột biến có

A Hai chiếc tế bào đột biến là 2n+2 và 2n-2.B tía dòng tế bào gồm một dòng bình thường 2n cùng hai dòng tự dưng biến 2n+1 và 2n-1.C Hai cái tế bào bỗng dưng biến là 2n+1 cùng 2n-1.D ba dòng tế bào gồm một dòng bình thường 2n cùng hai dòng hốt nhiên biến 2n+2 với 2n-2.

Đáp án: D
Phương pháp giải:


Lời giải chi tiết:

Ở lần phân bào thiết bị 6, ở 1 số ít tế bào cặp Dd ko phân ly sẽ khởi tạo ra tế bào gồm kiểu gen DDdd, và 0.

Nhưng vì chưng chỉ một số tế bào ko phân li bắt buộc những tế bào phân li bình thường sẽ tạo ra giao tử n.

Vậy trên thể chợt biến bao gồm 3 mẫu tế bào: dòng thông thường 2n và hai dòng đột nhiên biến 2n+2 với 2n-2.

Chọn D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 9 : cỗ NST lưỡng bội của loài 2n= 24. Gồm bao nhiêu trường hòa hợp thể 3 có thể xảy ra?

A 12B 13C 24D 48

Đáp án: A
Phương pháp giải:


Lời giải chi tiết:

Thể 3 là thốt nhiên biến có liên quan đến 1 cặp NST: 2n + 1. 

- Số trường hợp thể 3 hoàn toàn có thể xảy ra = C1n = n = 12

Chọn A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 10 : bộ NST lưỡng bội của loại 2n = 24. Gồm bao nhiêu trường phù hợp thể 1 kép có thể xảy ra?

A 12B 24C 18D 66

Đáp án: D
Phương pháp giải:


Lời giải đưa ra tiết:

Thể 1 kép là tự dưng biến có tương quan đến 2 cặp NST: 2n – 1 – 1.

- Số trường thích hợp thể 1 kép hoàn toàn có thể xảy ra = C212 = 66

Chọn D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 11 : Đặc điểm chỉ gồm ở thể dị nhiều bội mà không có ở thể tự nhiều bội là:

A Không có tác dụng sinh sản hữu tính (bị bất thụ)B Tế bào sinh chăm sóc mang cỗ nhiễm sắc thể lưỡng bội của hai loài không giống nhau.C hàm lượng ADN sinh hoạt trong tế bào sinh dưỡng tạo thêm so cùng với dạng lưỡng bội.D cỗ nhiễm sắc thể mãi sau theo từng cặp tương đồng.

Đáp án: B
Phương pháp giải:


Lời giải chi tiết:

Đặc điểm chỉ gồm ở thể dị nhiều bội mà không tồn tại ở thể tự đa bội là: B

Ở thể dị nhiều bội, khung người mang cỗ NST của 2 loài khác biệt do phía trên là tác dụng của quy trình lai xa với đa bội hóa

Chọn B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 12 : Đột đổi mới đa bội tạo tài năng khắc phục tính bất thụ của khung hình lai xa. Cửa hàng khoa học tập của điều ấy là: Đột trở nên đa bội có tác dụng cho

A những nhiễm sắc thể được vĩnh cửu theo từng cặp tương đồng.B những nhiễm nhan sắc thể trượt dễ dàng hơn bên trên thoi vô sắc.C Tế bào cây lai có kích thước lớn rộng dạng lưỡng bội.D Cây gia tăng sức sống và năng lực sinh trưởng.

Đáp án: A
Phương pháp giải:


Lời giải đưa ra tiết:

Đột trở nên đa bội làm cho cho: những nhiễm sắc đẹp thể được trường thọ theo từng cặp tương đồng.

→ trong sút phân, các NST kép kết cặp và có khả năng phân li

→ có tác dụng ra giao tử hữu thụ.

Chọn A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 13 : bên trên một cây phần nhiều các cành tất cả lá bình thường, duy nhất một cành tất cả lá to. Cắt một đoạn cành cây to này rước trồng, tín đồ ta nhận được cây có toàn bộ lá những to. Giả thuyết nào sau đây giải say mê đúng hiện tượng lạ trên:

A cây xanh to được xuất hiện do đột biến đa bội.B cây lá to được xuất hiện do chợt biến gen.C cây lá to được sinh ra do đột biến lệch bội.D cây xanh to được sinh ra do đột nhiên biến cấu trúc

Đáp án: A
Phương pháp giải:


Lời giải đưa ra tiết:

Giả thuyết phân tích và lý giải đúng là: cây lá to được hiện ra do thốt nhiên biến nhiều bội.

Đột biến đổi đa bội thường xuyên làm những cơ quan sinh chăm sóc trở nên to nhiều hơn so cùng với bình thường

Có thể làm việc trên cây đang xét, làm việc mầm phát triển của cành, đã xảy ra sự không phân li của toàn bộ các cặp NST trong quá trình nguyên phân (đột phát triển thành tự đa bội) → dẫn đến hình thành thể khảm, khiến cho cành mọc lên lá to ra nhiều thêm bình thường

Chọn A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 14 : Dưới đó là một số điểm lưu ý của đột biến ren và đột biến nhiễm sắc thể:

(1) xẩy ra ở cấp độ phân tử và thường có tính thuận nghịch.

(2) Đa số là bất lợi và thường được biểu lộ ngay thành hình dạng hình.

(3) xảy ra một phương pháp ngẫu nhiên.

(4) Đa số bỗng nhiên biến sinh hoạt trạng thái lặn bắt buộc khó phát hiện.

Có từng nào điểm khác biệt giữa bất chợt biến ren và hốt nhiên biến nhiễm sắc đẹp thể?

A 1B 3C 2d 4

Đáp án: B
Phương pháp giải:


Lời giải đưa ra tiết:

Điểm biệt lập giữa chợt biến ren và chợt biến nhiễm sắc thể là: (1),(2),(4)

(1) cùng (4) là điểm sáng của bỗng biến gen, còn (2) là của bất chợt biến NST

Chọn B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 15 : cách thức được áp dụng để cấy gen của NST loài này thanh lịch NST loài không giống là:

A  Lặp đoạn NST. B Kĩ thuật đưa genC đưa đoạn trên một NST. D Đột đổi thay đa bội thể.

Đáp án: B
Phương pháp giải:


Lời giải đưa ra tiết:

Người ta sử dụng công nghệ gen để vận dụng cấy gene của NST loài này sang chủng loại khác

Chọn B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 16 : Ở một loài thực đồ dùng lưỡng bội bao gồm 6 đội gen liên kết. Xét tía thể thốt nhiên biến số lượng NST là thể một, thể cha và thể tam bội. Số lượng NST có trong những tế bào sinh chăm sóc của từng thể tự dưng biến khi các tế bào đang ở kì sau của nguyên phân theo lắp thêm tự thể một, thể tía và thể tam bội là:

A 22, 26, 36.B 10, 14, 18.C 11, 13, 18. D 5, 7, 15.

Xem thêm: Les Quan Hệ Với Nhau Như Thế Nào? Các Tư Thế Quan Hệ Les Thường Dùng


Đáp án: A
Phương pháp giải:

- xác minh số NST của thể đột biến.

- Ở kì sau nguyên phân, cỗ NST là 4n đơn vì thành tế bào chưa tách.


Lời giải đưa ra tiết:

Có 6 nhóm gen liên kết hay 2n = 12 , thể 1 là 2n-1 =11 , thể bA: 2n+1 = 13 , tam bội: 3n = 18.

Ở kỳ sau của nguyên phân các NST sẽ nhân song và tách ra phân ly về 2 phía nên số lượng NST thứu tự là: 22, 26, 36

Chọn A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 17 : bộ NST của 1 loài thực vật tất cả 5 cặp (kí hiệu I, II, III, IV, V). điều tra khảo sát 1 quần thể loại này phát hiện tại thấy 3 thể đột nhiên biến (kí hiệu a,b,c). So với tế bào 3 thể bỗng biến đó thu được kết quả:

*

 

Tên của các thể tự dưng biến a,b,c theo thứ tự là:

A Thể 3, thể 4, thể 1. B Tam bội, thể 1, thể 3.C Thể 3, thể 1, thể 0.D Tam bội, thể 3, thể 1.

Đáp án: D
Phương pháp giải:

- so sánh số NST của thể đột biến cùng với cây bình thường

- khẳng định loại bất chợt biến.


Lời giải đưa ra tiết:

Thể a: toàn bộ các cặp NST đều phải sở hữu 3 chiếc → tam bội

Thể b: Ở 1 cặp NST gồm 3 cái NST → Thể ba

Thể c: Ở 1 cặp NST có một chiếc NST → Thể một

Tên điện thoại tư vấn của 3 thể hốt nhiên biến là: a: tam bội, b: thể ba, c: thể một.

Chọn D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 18 : Ở lúa nước bao gồm 2n = 24, thể được tạo ra do sự phân li không bình thường của NST trong quá trình giảm phân là:

A Giao tử cất 11 NST. B Giao tử cất 24 NST.C Giao tử đựng 13 NST.D tất cả đều đúng.

Đáp án: D
Phương pháp giải:

- Ở lúa nước bao gồm 2n = 24, giao tử thông thường là n = 12

- khẳng định giao tử tự dưng biến hoàn toàn có thể tạo thành


Lời giải bỏ ra tiết:

GP I rối loạn : 1 cặp NST ko phân li → giao tử sinh sản thành n+1 = 13 cùng n-1 = 11

GP I rối loạn: n cặp NST không phân li → tạo thành giao tử đa bội 2n =24

Chọn D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 19 : Một chủng loại thực vật có bộ NST là 2n = 16, một chủng loại thực đồ vật khác tất cả bộ NST là 2n = 18. Theo lí thuyết, giao tử được tạo ra từ quy trình giảm phân thông thường ở thể song nhị bội được hình thành từ nhị loài trên có số lượng NST là :

A 16B 15C 17D 18

Đáp án: C
Phương pháp giải:

Thể tuy vậy nhị bội bao có 2 bộ NST 2n của tất cả hai loài.


Lời giải đưa ra tiết:

Thể song nhị bội 2nA + 2n­B = 18 + 16 = 34

Giao tử của thể tuy nhiên nhị bội là : nA + nB = 17

Chọn C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi trăng tròn : mang lại P: AAaa × aa. Biết A: cao > a thấp. Khẳng định tỉ lệ thành viên có giao diện gen aaa?

A 1/6B 1/5C 1/36D 1/4

Đáp án: A
Phương pháp giải:

Sử dụng sơ vật dụng hình chữ nhật: Cạnh với đường chéo của hình chữ nhật là giao tử lưỡng bội đề xuất tìm.

*


Lời giải bỏ ra tiết:

P: AAaa × aa

G: 1/6AA: 4/6Aa: 1/6aa × a

Tỷ lệ cá thể con có kiểu ren aaa là: 1/6aa × 1a = 1/6

Chọn A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 21 : Nếu nhận định rằng chuối đơn vị 3n có xuất phát từ chuối rừng 2n thì cách thức hình thành chuối công ty được phân tích và lý giải bằng chuỗi các sự kiện sau:

(1) Thụ tinh giữa giao tử n với giao tử 2n.

(2) Tế bào 2n nguyên phân bất thường cho cá thể 3n.

(3) khung người 3n giảm phân không bình thường cho giao tử 2n.

(4) hợp tử 3n trở nên tân tiến thành thể tam bội.

(5) cơ thể 2n giảm phân phi lý cho giao tử 2n.

Chuỗi sự kiện đúng là

A  5 → 1 → 4. B 4 → 3 → 1. C 3 → 1 → 2. D 1 → 2 → 4.

Đáp án: A
Phương pháp giải:

- qui định hình thành hòa hợp tử 3n: Sự thụ tinh giữa giao tử n và giao tử 2n → vừa lòng tử 3n.

- khẳng định chuỗi sự kiện đúng


Lời giải đưa ra tiết:

Chuỗi sự kiện ra đời chuối công ty 3n trường đoản cú chuối rừng là: 5→ 1→4

Chọn A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 22 : Bằng phương thức tế bào học, fan ta khẳng định được trong những tế bào sinh dưỡng của một cây đều phải có 40 nhiễm nhan sắc thể và xác minh cây này là thể tứ bội (4n). đại lý khoa học tập của xác định trên là

A Số nhiễm sắc đẹp thể vào tế bào là bội số của 4 yêu cầu bộ nhiễm sắc đẹp thể 1n = 10 cùng 4n = 40.B những nhiễm nhan sắc thể lâu dài thành cặp tương đương gồm 2 chiếc bao gồm hình dạng, kích cỡ giống nhau.C những nhiễm sắc đẹp thể trường tồn thành từng nhóm, mỗi nhóm bao gồm 4 nhiễm dung nhan thể.D Cây này phát triển nhanh, trở nên tân tiến mạnh và có khả năng chống chịu đựng tốt.

Đáp án: C
Phương pháp giải:

Cơ thể tứ bội bao gồm bộ NST 4n đơn tương đương theo cặp.


Lời giải đưa ra tiết:

Cây trên là thể tứ bội khi những cặp NST sống thọ thành từng nhóm, từng nhóm có 4 NST như thể nhau về làm nên và kích thước.

Chọn C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 23 : Khi nói tới đột phát triển thành NST, xét các kết luận sau đây:

(1) Đột biến chuyển NST là những chuyển đổi về cấu trúc hoặc con số của NST

(2) Đột biến cấu tạo có 4 dạng là thể một, thể ba, thể bốn, thể không

(3) toàn bộ các bỗng biến NST đầy đủ gây chết hoặc tạo cho sinh vật giảm sức sống

(4) Đột phát triển thành NST là nguồn vật liệu của quy trình tiến hóa

(5) Đột biến số lượng NST ko làm chuyển đổi hình dạng của NST

Có bao nhiêu kết luận đúng ? 

A 5B 3C 2 chiều 4

Đáp án: B
Phương pháp giải:


Lời giải đưa ra tiết:

Các tóm lại đúng là : (1) (4) (5)

2 sai. Đột biến kết cấu là các đột biến trong kết cấu của NST : mất đoạn, đưa đoạn, hòn đảo đoạn, …

3 sai. Quý giá của đột biến còn phụ thuộc vào tổ hợp gen đựng nó và môi trường xung quanh tác cồn vào

4 đúng. Tuy vậy đột biến đổi NST phần nhiều gây bị tiêu diệt nhưng có một số đột vươn lên là sống sót, tương xứng với môi trường, ví như đột biến chuyển đoạn, ngay cạnh nhập NST tiên phong hàng đầu và số 2 thành 1 NST sinh sống loài vượn để đặt chân vào tiến biến thành loài người

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 24 : Ở ngô, ren R công cụ hạt đỏ, r: hạt trắng. Thể cha tạo hai một số loại giao tử (n+1) cùng n. Tế bào noãn (n+1) có khả năng thụ tinh còn hạt phấn thì không có chức năng này. Phép lai Rrr x Rrr mang lại đời con tất cả tỉ lệ giao diện hình là.

A 3 đỏ : 1 trắng B 5 đỏ : 1 trắngC 1 đỏ : 1 trắng D 2 đỏ : 1 trắng

Đáp án: D
Phương pháp giải:

Sử dụng sơ thiết bị hình tam giác:Cạnh của tam giác là giao tử 2n, đỉnh của tam giác là giao tử n

*


Lời giải đưa ra tiết:

Phép lai: (Rrr imes Rrr o left( frac13R:frac23r ight)left( frac16R:frac26r:frac26Rr:frac16r mr ight) Leftrightarrow frac118R mR:frac418Rr:frac218RRr:frac518Rrr:frac418rr:frac218rrr)

Tỷ lệ phong cách hình 2 đỏ:1 trắng

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 25 : Ở cà chua alen A hình thức quả red color trội hoàn toàn so với a nguyên lý quả màu sắc vàng.Tỉ lệ quả vàng thu được khi mang đến lai 2 cây cà chua gồm kiểu ren AAaa cùng Aaaa là

A 1/12B 1/8C 1/4D 1/36

Đáp án: A
Phương pháp giải:

Sử dụng sơ đồ vật hình chữ nhật: Cạnh với đường chéo cánh của hình chữ nhật là giao tử lưỡng bội đề xuất tìm.


Lời giải bỏ ra tiết:

Cây tất cả KG AAaa mang lại tỉ lệ giao tử: 1/6AA : 4/6Aa : 1/6aa

Cây tất cả KG Aaaa mang đến tỉ lệ giao tử: 1/2Aa : 1/2aa

Vì A biện pháp quả đỏ trội trọn vẹn so với a chế độ quả đá quý →cây quả vàng bao gồm KG: aaaa

Tỉ lệ cây quả tiến thưởng thu được: 1/6 × 50% = 1/12

Chọn A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 26 : Ở một loại thực vật, gen A phép tắc thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp vị gen a qui định. Mang lại cây thân cao 4n tất cả kiểu gen AAaa giao phấn cùng với cây thân cao 4n có kiểu ren AAaa thì kết quả phân tính làm việc F1 sẽ là

A 35 cao: 1 thấp. B 11 cao: 1 thấp.C 3 cao: 1 thấp.D 5 cao: 1 thấp.

Đáp án: A
Phương pháp giải:

Sử dụng sơ đồ vật hình chữ nhật: Cạnh và đường chéo của hình chữ nhật là giao tử lưỡng bội phải tìm.


Lời giải chi tiết:

P : AAaa x AAaa

Giao tử : 1/6AA : 4/6Aa : 1/6aa

F1 : aaaa = 1/6 x 1/6 = 1/36

→ mẫu mã hình : A- = 35/36

→ F1 : 35 cao : 1 thấp

Chọn A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 27 : Một loài có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 8. Gồm bao nhiêu phạt biểu tiếp sau đây đúng?

(1) Ở loài này có tối đa 6 thể bỗng biến thể ba

(2) Một tế bào của thể hốt nhiên biến thể ba triển khai nguyên phân, sinh sống kì sau của nguyên phân từng tế bào bao gồm 18 nhiễm nhan sắc thể đơn.

(3) Ở những thể hốt nhiên biến lệch bội thể ba của loại này sẽ có tối nhiều 216 mẫu mã gen (xét trên mỗi cặp có một gen có 2 alen)

(4) Một cá thể mang bỗng dưng biến thể ba triển khai giảm phân tạo nên giao tử, tính theo lí thuyết, tỉ trọng giao tử (n) được tạo thành là 1/8

A 1B 2C 3 chiều 4

Đáp án: A
Phương pháp giải:

Một gen tất cả 2 alen => số mẫu mã gen buổi tối đa trong quần thể là 3, số thể tía trong quần thể là 4

VD: Cặp ren Aa:

- hình trạng gen bình thường: AA, Aa,aa

- dạng hình gen thể ba: AAA,AAa,aaa,Aaa


Lời giải đưa ra tiết:

2n = 8 → bao gồm 4 cặp NST → tất cả tối đa 4 loại thể cha ở mỗi cặp → (1) sai

1 tế bào thể cha 2n+1 = 9 triển khai nguyên phân. Kì sau, những NST kép phân li thành 2 NST 1-1 nhưng tế bào chưa phân chia đôi→ trong tế bào tất cả 9 × 2 = 18 NST đối chọi → (2) đúng

Ở thể tía 2n + 1, nếu như một NST xét 1 gen gồm 2 alen, ở các thể đột nhiên biến thể cha có tối đa phần loại loại gen là :C41×3×3×3×4 = 432→ (3) sai

Một thành viên thể ba 2n+1 tiến hành giảm phân tạo ra giao tử

→ tạo thành ra 1/2 giao tử n và một nửa giao tử n+1 → (4) sai

Vậy bao gồm 2 kết luận đúng

Chọn A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 28 : Một loại sinh vật bao gồm bộ NST 2n=12. Một thích hợp tử của chủng loại này sau 3 lần nguyên phân liên tiếp tạo ra các tế bào con tất cả tổng số NST đơn là 104. Phù hợp tử trên rất có thể phát triển thành

A thể khuyết nhiễm. B thể một nhiễm. C thể tư nhiễm. D thể tía nhiễm.

Đáp án: D
Phương pháp giải:


Lời giải bỏ ra tiết:

Số tế bào bé sau 3 lần phân bào là: 8

Vậy số NST đơn trong mỗi tế bào của hợp tử là: 104:8 =13 => thể 3 nhiễm: 2n+1= 13NST

Chọn D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 29 : quan sát quá trình phân phân tách của một tế bào thực vật

*

Kết thúc quá trình trên hình thành

A thể ngũ bội với thể tam bội.B tế bào lệch bội (2n+1) cùng tế bào lệch bội (2n-1).C thể lệch bội (2n+1) và thể lệch bội (2n-1).D tế bào ngũ bội và tế bào tam bội.

Đáp án: B
Phương pháp giải:


Lời giải đưa ra tiết:

Kết thúc phân bào sẽ khởi tạo ra tế bào lệch bội (2n+1) và tế bào lệch bội (2n-1).

Chọn B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 30 : cho các loài cây sau:

(1). Ngô. (2). Đậu tương. (3). Củ cải đường. (4). Lúa đại mạch. (5). Dưa hấu. (6). Nho.

Xem thêm: Mặt Nạ Anh Hùng Tập 15 - Phim Mặt Nạ Anh Hùng Lồng Tiếng

Trong số đông loài trên, mọi loài có thể áp dụng phương thức tạo giống cây tam bội để làm tăng năng suất cây cỏ là

A (3), (4), (6).B (1), (3), (5).C (3), (5), (6).D (2), (4), (6).

Đáp án: C
Phương pháp giải:


Lời giải đưa ra tiết:

Đột trở thành đa bội lẻ là dạng bỗng biến dẫn đến hiện tượng lạ bất thụ ngơi nghỉ thể đột nhiên biến, đề nghị cây thốt nhiên biến thể tam bội không có công dụng sinh sản hữu tính

Loài có thể áp dụng phương thức tạo loài cây thể tam bội làm cho tăng năng suất có những loài không thu hạt

Không áp dụng với ngô , đậu tương và lúa mạch

Chọn C


Đáp án - giải thuật

Bài liên quan
*
PHẦN NĂM. DI TRUYỀN HỌC
CHƯƠNG I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀNCHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂCHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌCCHƯƠNG V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Tiện ích | Blog