CHO PHÉP TÍNH VÀ . KHI ĐÓ

     

Phép chia (x:3 = 6) bao gồm (x) là số bị chia; (3) là số phân chia và (6) là thương.

Nên thương của phép chia là (6.)
Bạn đang xem: Cho phép tính và . khi đó

*
*
*
*
*

Cho (x_1) là số từ nhiên vừa lòng (left( 5x - 38 ight):19 = 13) với (x_2) là số tự nhiên thỏa mãn nhu cầu (100 - 3left( 8 + x ight) = 1). Khi ấy (x_1 + x_2) bằng


Trong một phép phân tách số tự nhiên cho số tự nhiên và thoải mái có số bị phân chia là (200) với số dư là (13.) khi đó số chia và thương theo lần lượt là
Xem thêm: Đặt Tên Con Theo Mệnh Hỏa Ý Nghĩa, 100 Cái Tên Hay Cho Con Mệnh Hỏa Ý Nghĩa

Một trường trung học cơ sở có (530) học sinh lớp (6). Trường gồm (15) chống học đến khối (6), mỗi phòng gồm (35) học sinh.


Chia (129) cho một trong những ta được số dư là (10.) chia (61) mang lại số kia ta cũng được số dư là (10.) tra cứu số chia.
Xem thêm: Đoạn Trích Vào Phủ Chúa Trịnh Thuộc Thể Loại Nào ? Vào Phủ Chúa Trịnh

Để đánh số những trang của một quyển sách người ta yêu cầu dùng tất cả (600) chữ số. Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang?


Cho bảng tiếng tàu HP1 hà thành – hải phòng đất cảng tháng 10 năm 2020 như sau:

kimsa88
cf68