Công thức tính nồng độ đương lượng

     

Nồng độ đương lượng là gì?

Đương lượng là 1-1 vị chức năng giám sát dùng được sử dụng trong hóa học và sinh học. Đương lượng dùng để thống kê đo lường và thống kê năng lực một hóa học tích phù hợp với những chất khác. Đương lương thường được dùng khi nói tới nồng độ chuẩn

Đương lượng của một nguyên tố hay 1 chất là phần trọng lượng nguyên tử tuyệt phân tử khớp ứng của một đơn vị chức năng hóa trị. Đó là phần khối lượng bé dại nhất của mỗi chất chức năng với nhau trong bội nghịch ứng hóa học.

Bạn đang xem: Công thức tính nồng độ đương lượng


Đương lượng gram của một chất là khối lượng của chất đó hoàn toàn có thể thay thế sửa chữa hay bội phản ứng vừa hết với một gram hydro .Đương lượng gram của một chất không phải là 1 trong những giá trị khăng khăng mà nó đổi khác theo từng phản bội ứng đơn cử .Nồng độ đương lượng còn mang tên gọi khác là mật độ đương lượng gram ,Ví dụ :

Đương lượng gam của oxi là 8, do nguyên tử khối của oxi là 16, cùng nó tất cả hóa trị 2 trong những hợp chất. Đương lượng gam của hiđro là 1, do nguyên tử khối của hiđro là 1, và nó có hóa trị 1 trong những mọi hợp hóa học phổ biến.

Xem thêm: Bài Giảng Tự Nhiên Xã Hội Lớp 3 Bài 15 : Vệ Sinh Thần Kinh, Bài 15: Vệ Sinh Thần Kinh

Còn so với các chất phức tạp như axit, bazơ, muối, thì đương lượng được xác địnnh bằng phương pháp lấy phân tử khối của chất đó phân tách cho số nguyên tử hiđro vào axit, số nhóm OH vào bazơ, số đơn vị tính năng hóa trị dương ( giỏi âm ) ứng với cùng một phân tử muối bột .Ví dụ :Nồng độ đương lượng của H2SO4 là 98 : 2 = 49 ( đvC ), vày trongn 1 phân tử H2SO4 gồm 2 nguyên tử H .

Xem thêm: Phân Tích Khổ Thơ Đầu Bài Đoàn Thuyền Đánh Cá, Phân Tích Khổ 1 Đoàn Thuyền Đánh Cá (8 Mẫu)

Công thức tính mật độ đương lượng

Công thức tính nồng độ đương lượng gram

*

Trong đó :

E là đương lượng gramn là số molM là khối lượng

Cách nhằm xác lập n là :

Nếu là axit thì n là số H+ tất cả trong phân tử axitNếu là bazơ thì n là số nhóm OH- có trong phân tử bazơNếu là muối hạt thì n bằng tổng số hóa trị của các nguyên tử kim loại có trong muối.Nếu là chất oxi hóa hoặc chất khử thì n là số electron thừa nhận hay mang đến của chất đó

Công thức tính mật độ đương lượng CN

*

Trong đó :

Mm hóa học tan là khối lượng chất tan nguyên hóa học (gram)E là đương lượng gram của chấtVdd là thể tích dung dịch (ml)CN là mật độ đương lượng của dung dịch N làm sao đó.

Ví dụ : Tính độ đậm đặc đương lượng của dung dịch H2SO4 trăng tròn % biết d = 1,14 g / ml .Hướng dẫn :

*
=4,653

Giải ham mê những cách giải :

+

*
%=
*
.100%=
*
,100%  (1)

– cách làm tính độ đậm đặc đương lượng gram là:

*
=
*

+ trong các số đó : E là độ đậm đặc đương lượng gram

M là khối lượng moln ( vào trường thích hợp axit ) là số nguyeent tử H vào axit

*
=
*
= 49 (2)

– công thức tính nồng độ đương lượng cn là:

*
=
*
x1000  (3)

+ trong đó : mct là khối lượng chất chảy nguyên chấtE là độ đậm đặc đương lượng gramVdd là thể tích dung dịch