ĐỘ BẤT BÃO HÒA VÀ ỨNG DỤNG

     
Phương pháp khai thác độ bất bão hoà

PHƯƠNG PHÁP 8: KHAI THÁC ĐỘ BẤT BÃO HÒA vào

PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY HỢP CHẤT HỮU CƠ

I. ĐỘ BẤT BÃO HÒA

Độ bất bão hòa của hợp chất hữu cơ là đại lượng đặc thù cho độ không no của phân tử hợp hóa học hữu cơ.

Độ bất bão hòa hoàn toàn có thể được ký hiệu là k, a, ,… Thường cam kết hiệu là k.Bạn đang xem: Độ bất bão hòa và ứng dụng

Bạn vẫn xem: công thức tính độ bất bão hòa k

Giả sử một hợp hóa học hữu cơ bao gồm công thức phân tử là CxHyOzNt thì tổng số liên kết  và vòng của phân tử được hotline là độ bất bão hòa của phân tử đó. Bí quyết tính độ bất bão hòa :

Đối với hợp hóa học CxHyOzNt, ta gồm :

II. PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Sơ thiết bị phản ứng đốt cháy hiđrocacbon

Suy ra :

2. Sơ vật dụng phản ứng đốt cháy dẫn xuất chứa oxi của hiđrocacbon

Suy ra :

3. Sơ đồ gia dụng phản ứng đốt cháy dẫn xuất cất nitơ, oxi của hiđrocacbon

Suy ra :

● bởi thế :

Khi đốt cháy hợp hóa học hữu cơ cất C, H hoặc cất C, H, O thì :

Còn khi đốt cháy hòa hợp chất cất nitơ hoặc đựng đồng thời cả oxi cùng nitơ thì:

III. BẢNG MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỐ MOL H2O, Ctrangantravel.vn VỚI SỐ MOL CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ vào PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY

HIĐROCACBON

Tên hiđrocacbon

Độ bất bão hòa k

Công thức phân tử bao quát

CnH2n+2-2k

Mối quan hệ nam nữ giữa số mol H2O, CO2 với số mol hợp hóa học hữu cơ trong bội nghịch ứng đốt cháy

Ankan

k = 0

CnH2n+2

Xicloankan hoặc Anken

k = 1

CnH2n

Ankađien hoặc Ankin

k = 2

CnH2n-2

Benzen với Ankylbenzen

k = 4

CnH2n-6

DẪN XUẤT CHỨA OXI CỦA HIĐROCACBON

Tên dẫn xuất

Độ bất bão hòa k

Công thức phân tử bao quát

CnH2n+2-2kOx

Mối tình dục giữa mol H2O, mol CO2 và mol hợp chất hữu cơ trong bội nghịch ứng đốt cháy

Ancol no, solo chức, mạch hở hoặc ete no, solo chức, mạch hở

k = 0,

x = 1

CnH2n+2O

Ancol no, đa chức, mạch hở

k = 0,

x2

CnH2n+2Ox

Ancol không no, phân tử có 1 liên kết C=C, mạch hở, đối kháng chức

k = 1,

x = 1

CnH2nO

Anđehit no, 1-1 chức, mạch hở hoặc xeton no, đối kháng chức, mạch hở

k = 1,

x = 1

CnH2nO

Anđehit không no, có 1 liên kết C=C solo chức, mạch hở, có 1 liên kết C=C hoặc xeton no, 1-1 chức, mạch hở

k = 2,

x = 1

CnH2n-2O

Axit no, đối kháng chức, mạch hở hoặc este no, đơn chức, mạch hở

k = 1,

x = 2

CnH2ntrangantravel.vn

Axit ko no, có một liên kết C=C, 1-1 chức, mạch hở hoặc este ko no, có một liên kết C=C, 1-1 chức, mạch hở

k = 2,

x = 1

CnH2n-2trangantravel.vn

DẪN XUẤT CHỨA NITƠ, OXI CỦA HIĐROCACBON

Tên dẫn xuất

Độ bất bão hòa k

Công thức phân tử tổng thể

CnH2n+2-2k+tOxNt

Mối quan hệ giữa mol H2O, mol CO2 cùng mol hợp chất hữu cơ trong phản bội ứng đốt cháy

Amin no, 1-1 chức, mạch hở

k = 0,

x = 0,

t = 1

CnH2n+3N

Amino axit no, mạch hở, phân tử có 1 nhóm

–COOH và 1 team –NH­2

k = 1,

x = 2,

t = 1

CnH2n+1trangantravel.vnN

Đipeptit tạo vày amino axit no, mạch hở, phân tử có một nhóm –COOH cùng 1 nhóm –NH­2

k = 2,

x = 3,

t = 2

CnH2nO3N2

Tripeptit tạo bởi amnino axit no, mạch hở, phân tử có một nhóm –COOH và 1 nhóm –NH­2

k = 3,

x = 4,

t = 3

CnH2n-1O4N3

Tetrapeptit tạo vày amnino axit no, mạch hở, phân tử có một nhóm –COOH cùng 1 nhóm –NH­2

k = 4,

x = 5,

t = 4

CnH2n-2O5N4

IV. PHÂN DẠNG BÀI TẬP VÀ CÁC VÍ DỤ MINH HỌA

Sử dụng mối tương tác giữa độ bất bão hòa k với số mol của hợp chất hữu cơ và số mol Ctrangantravel.vn, H2O, hỗ trợ chúng ta giải nhanh những dạng bài tập liên quan đến phản nghịch ứng đốt cháy hợp chất hữu cơ.

Bạn đang xem: độ bất bão hòa và ứng dụng

1. Đốt cháy hiđrocacbon

Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X có hai hiđrocacbon (tỉ lệ số mol 1 : 1) gồm công thức đơn giản nhất khác nhau, chiếm được 2,2 gam Ctrangantravel.vn với 0,9 gam H2O. Những chất vào X là

A. một anken và một ankin. B. nhì ankađien.

C. nhị anken. D. một ankan và một ankin.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học tập khối B năm 2012)

Hướng dẫn giải

Cách 1 : Nhận xét tấn công giá

Vì hai hiđrocacbon tất cả công thức đơn giản dễ dàng nhất không giống nhau nên chúng thuộc các dãy đồng đẳng không giống nhau. Nhiều loại phương án B và C.

Theo đưa thiết, lúc đốt cháy X, nhận được

Đốt cháy anken, thu được .

Đốt cháy ankan, nhận được .

Nên lúc đốt cháy láo lếu hợp tất cả 1anken cùng 1 ankin thì (loại A).

Xem thêm: Là 1 Thằng Con Trai " - Lời Bài Hát Là Một Thằng Con Trai

Vậy đáp án đúng là D.

Cách 2 : dựa vào độ bất bão hòa

Vì hai hiđrocacbon gồm công thức đơn giản nhất khác nhau nên chúng thuộc những dãy đồng đẳng khác nhau. Các loại phương án C với B.

Đặt công thức trung bình của nhì hiđrocacbon là .

Ta có : loại A vì đối với hỗn đúng theo anken cùng ankin thì .

Vậy tất cả hổn hợp hai chất trong X tất cả

Ví dụ 2: khi đốt cháy trọn vẹn V lít các thành phần hỗn hợp khí có CH4, C2H6, C3H8 (đktc) chiếm được 44 gam Ctrangantravel.vn với 28,8 gam H2O. Quý giá của V là :

Hướng dẫn giải

CH4, C2H6, C3H8 rất nhiều là ankan.

Khi đốt cháy ankan, ta tất cả :

Ví dụ 3: lúc đốt cháy trọn vẹn 7,84 lít tất cả hổn hợp khí có CH4, C2H6, C3H8, C4H10 (đktc) chiếm được 16,8 lít khí Ctrangantravel.vn (đktc) với x gam H2O. Giá trị của x là :

A. 6,3. B. 13,5. C. 18,0. D. 19,8.

Hướng dẫn giải

CH4, C2H6, C3H8, C4H10 đa số là ankan.

Xem thêm: Chỉ Số Mpv Trong Máu Là Gì, Ý Nghĩa Của Xét Nghiệm Mpv Trong Máu

Khi đốt cháy ankan, ta có : .

Vậy

Ví dụ 4: Để oxi hóa hoàn toàn m gam một hiđrocacbon X cần 17,92 lít trangantravel.vn (đktc), nhận được 11,2 lít Ctrangantravel.vn (đktc). CTPT của X là :