DOWNLOAD DE THI TOÁN LỚP 1 HỌC KỲ 2

     

Download Đề soát sổ cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán - bài bác thi môn Toán lớp 1 học kì 2


Bộ đề kiểm soát cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán là tài liệu hữu ích có phong cách thiết kế theo lịch trình học Toán lớp 1 học kì 2 theo quy định của bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo. Các giáo viên với phụ huynh hoàn toàn có thể tham khảo, cho học sinh ôn tập phù hợp.

Bạn đang xem: Download de thi toán lớp 1 học kỳ 2


Kiến thức Toán lớp 1 gồm các dạng bài về cộng, trừ, nhân, chia. Sau đây, trangantravel.vn vẫn tổng hợp những bộ đề bình chọn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán bao gồm các kiến thức trên, những phụ huynh hoàn toàn có thể download về cho những em làm, củng rứa và nâng cao kiến thức.

*

Bài 3:

50 + 30 = 80 90 – 40 = 50 29 – 5 = 24

27 + 2 = 29 15 + 2 – 3 = 14 87 – 2 – 4 = 81

Bài 4:

Giải:

Cả cặp đôi hái được: 23 + 26 = 49 bông hoa

Đáp án: 49 bông hoa.

----- Hết đáp án đề thi 1 -----

2. Đề kiểm tra cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 2

1. Tính:

13 + 34 =

17 + 23 =

11 + 44 =

24 + 25 =

12 + 16 =

62 + 26 =

20 + trăng tròn =

30 + 30 =

50 + 20 =

37 + 40 =

58 + đôi mươi =

66 + 30 =

2. Tính:

20 +30 +30 =

21 + 32 + 40 =

32 + 43 +54 =

50 - 10 -30 =

65 - 33 - 10 =

79 - 47 - 21 =

90 - trăng tròn +30 =

65 + 10 - 23 =

35 + 42 - 54 =

 

3. Đặt tính rồi tính

*

 

Điền vết hoặc = vào ô trống đến đúng 

 

 

*

3. Vào vườn nhà em có 26 cây cam, cha em cung cấp đi 13 cây cam. Hỏi vào vườn bên em còn lại toàn bộ bao nhiêu cây cam?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

----- không còn đề thi 2 -----

=> Đáp án Đề đánh giá cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 2

1. Tính:

13 + 34 = 47

17 + 23 = 40

11 + 44 = 55

24 + 25 = 49

12 + 16 = 28

62 + 26 = 88

20 + 20 = 40

30 + 30 = 60

50 + 20 = 70

37 + 40 = 77

58 + 20 = 78

66 + 30 = 96

2. Tính:

20 +30 +30 = 80

21 + 32 + 40 = 93

32 + 43 +54 = 129

50 - 10 -30 = 10

65 - 33 - 10 = 22

79 - 47 - 21 = 11

90 - 20 +30 = 100

65 + 10 - 23 = 52

35 + 42 - 54 = 23

3. Đặt tính rồi tính

*

Điền vệt hoặc = vào ô trống cho đúng 

*

3. Giải

Trong vườn công ty em còn vớ cả: 26 – 13 = 13 cây cam

Đáp án: 13 cây cam

----- Hết câu trả lời đề thi 2 -----

3. Đề đánh giá cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 3

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42; 94 - 21

50 + 38; 67 – 3

Bài 2. Viết số phù hợp vào ô trống:

*

Bài 3.

a) Khoanh tròn vào số nhỏ xíu nhất: 81 75 90 51

b) Khoanh tròn vào số lớn nhất: 62 70 68 59

c) Đúng ghi (Đ), sai ghi (S):

Số liền sau của 23 là 24 ....

Số tức thì sau của 84 là 83 ....

Số lập tức sau của 79 là 70 ....

Số ngay lập tức sau của 98 là 99 ....

Số ngay tắp lự sau của 99 là 100 ....

Bài 4. An bao gồm 19 trái táo, An đến em 7 quả. Hỏi An còn bao nhiêu quả apple ?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 5. Tính:

36 + 32 – 15 = ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………

48 – 23 + 12 = ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………

18cm + 41cm + 20cm = ……………………………

97cm – 32cm – 2cm = …………………………………

Bài 6. Điền số tương thích vào chỗ chấm:

*

Bài 7. nhà Lan nuôi 64 bé gà và vịt, trong những số đó có 4 chục bé gà. Hỏi nhà Lan nuôi bao nhiêu con vịt?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 8. mỗi hình vẽ sau đây có bao nhiêu đoạn trực tiếp ?

*

Có ........ đoạn thẳng

*

Có ........ đoạn thẳng

----- không còn đề thi 3 -----

=> Đáp án Đề khám nghiệm cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 3

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42 = 74

94 - 21 = 73

50 + 38 = 88

67 – 3 = 64

Bài 2.

*

Bài 3.

a) 51

b) 70

c)

Số lập tức sau của 23 là 24 (Đúng)

Số tức tốc sau của 84 là 83 (Sai)

Số ngay tắp lự sau của 84 là 85

Số liền sau của 79 là 70 (Sai)

Số liền sau của 79 là 80

Số ngay tức khắc sau của 98 là 99 (Đúng)

Số ngay thức thì sau của 99 là 100 (Đúng)

Bài 4. An bao gồm 19 trái táo, An mang lại em 7 quả. Hỏi An còn bao nhiêu quả táo apple ?

Bài giải

An còn lại số quả táo bị cắn là:

19 – 7 = 12 (quả) Đáp số: 12 quả táo

Bài 5. Tính: 36 + 32 – 15 = 68 – 15 = 53 48 – 23 + 12 = 25 + 12 = 37 18cm + 41cm + 20cm = 59cm + 20cm = 79cm 97cm – 32cm – 2cm = 65cm – 2cm = 63cm

Bài 6. Điền số tương thích vào nơi chấm:

a. Các số rất có thể điền vào là 33, 34, ..., 88

b. Những số có thể điền là 80, 81, …

85 - 12 = 73

97 - 56 = 41

Bài 7. Nhà Lan nuôi 64 con gà cùng vịt, trong đó có 4 chục con gà. Hỏi đơn vị Lan nuôi bao nhiêu con vịt?

Bài giải

4 chục nhỏ gà = 40 con gà

Nhà Lan nuôi số bé vịt là:

64 – 40 = 24 (con)

Đáp số: 24 con vịt

Bài 8.

- Hình sản phẩm nhất: có 5 đoạn thẳng

- Hình đồ vật hai: gồm 3 đoạn thẳng

----- Hết giải đáp đề thi 3 -----

4. Đề kiểm tra cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 4

Bài 1.

a) Viết thành các số:

Năm mươi bốn : ……… Mười : ………

Bảy mươi kiểu mốt : ……… Một trăm : …… b) Khoanh tròn số nhỏ bé nhất : 54 ; 29 ; 45 ; 37

c) Viết các số 62; 81; 38; 73; 16; 83; 29 theo máy tự từ bé nhỏ đến lớn.

Bài 2.

Nối số với phép tính tương thích :

*

b) Đặt tính rồi tính :

3 + 63 99 – 48

54 + 45 65 – 23

c) Tính :

27 + 12 – 4 = ……………… 38 – 32 + 32 = ………………...

28cm + 25cm + 14cm = ………….. 56cm – 6cm + 7cm = ………….

Bài 3. Đồng hồ nước chỉ mấy giờ đồng hồ ?

*

Bài 4. Viết , =

27 ……… 31 99 ……… 100

94 – 4 ……… 80 18 ……… đôi mươi – 10

56 – 14 ……… 46 – 14 25 + 41 ……… 41 + 25

Bài 5.

*

Hình vẽ bên có:

……… hình tam giác

……… hình vuông

……… hình tròn

Bài 6. Lớp em có 24 học viên nữ, 21 học sinh nam. Hỏi lớp em có toàn bộ bao nhiêu học tập sinh?

Bài 7. Một sợi dây dài 25cm. Lan cắt đi 5cm. Hỏi tua dây sót lại dài mấy xăng - ti - mét?

Bài 8. Tính nhẩm :

43 + 6 = …………… 60 – đôi mươi = …………..

50 + 30 = …………... 29 – 9 = …………...

Bài 9. Tính nhanh:

3 + 6 + 7 + 4 =

19 + 17 + 13 + 11 =

99 + 97 + 98 + 96 =

Bài 10. Cho các chữ số 5, 3, 4, 1, 2. Hãy viết những số gồm hai chữ số không giống nhau.

----- không còn đề thi 4 -----

=> Đáp án Đề kiểm tra cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 4

Bài 1.

a) Viết thành các số:

Năm mươi tứ : 54 Mười : 10

Bảy mươi kiểu mốt : 71 Một trăm : 100

b) Khoanh tròn số nhỏ bé nhất : 54 ; 29 ; 45 ; 37

c) thu xếp theo thiết bị tự từ bé đến lớn: 16, 29, 38, 62, 73, 81, 83.

Bài 2.

a)

*

b)

*

c) Tính :

28+ 12 – 4 = 36

38 – 32 + 32 = 38

28cm + 25cm + 14cm = 67cm

56cm – 6cm + 7cm = 57cm

Bài 3. 2 tiếng đồng hồ ; 8 giờ

Bài 4.

*

Bài 5. 6 hình tam giác; 2 hình vuông; 2 hình tròn

Bài 6.

Lớp em gồm số học sinh là:

24 + 21 = 45 (học sinh)

Đáp số: 45 học sinh

Bài 7.

Sợi dây còn lại dài số xăng-ti-mét là:

25 – 5 = 30 (cm)

Đáp số: 30cm

Bài 8.

43 + 6 = 49; 60 – 20 = 40;

50 + 30 = 80; 29 – 9 = 20

Bài 9. Tính nhanh:

3 + 6 + 7 + 4 = (3 + 7) + (6 + 4) = 10 + 10 = 20

19 + 17 + 13 + 11 = (19 + 11) + (17 + 13) = 30 + 30 = 60

99 + 97 + 98 + 96 = 100 – 1 + 100 – 2 + 100 – 3 + 100 – 4

= (100 + 100 + 100 + 100) – (1 + 2 + 3 + 4)

= 400 – 10

= 390

Bài 10.

Các số tất cả hai chữ số khác nhau:

53; 54; 51; 52

35; 34; 31; 32

45; 43; 41; 42

15; 13; 14; 12

25; 23; 24; 21

----- Hết lời giải đề thi 4 ----

5. Đề bình chọn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 5

Bài 1.

a) Điền số tương thích vào vị trí chấm:

60; …; …; …; 64; 65; …; 67; …; …; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80

b) Viết thành những số:

Bốn mươi ba:

Ba mươi hai:

Chín mươi bảy:

Hai mươi tám:

Sáu mươi chín:

Tám mươi tư:

Bài 2.

a) Đặt tính rồi tính:

45 + 34 56 - 20

18 + 71 74 - 3

b) 58cm + 40cm = ................ 57 + 2 - 4 = ...............

Bài 3. Điền vệt >, 63 .... 60

95 .... 99

88 – 45 .... 63 – 2

17 – 2 .... 68 – 54

49 – 2 .... 50 – 3

Bài 4. Tính:

50 + 30 + 6 = ..........

86 – 30 – 6 = ..........

60 + 20 + 5 = ...........

90 – 30 + 5 = ..........

86 – 6 – 30 = ..........

56 + trăng tròn + 3 = ...........

Bài 5. bà mẹ hái được 85 trái hồng, bà mẹ đã cung cấp 60 quả hồng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu trái hồng ?

Bài 6. Lan có một chục chiếc kẹo. Bà nội nếm nếm thêm 3 cái nữa. Hoa cho bạn 2 cái. Hỏi Hoa còn bao nhiêu cái kẹo?

Bài 7. tìm kiếm số tất cả hai chữ số, biết chữ số hàng chục là số lớn số 1 có một chữ số. Chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng trăm là 4.

Bài 8. Vẽ thêm một đoạn thẳng để có: Một hình vuông vắn và một hình tam giác ?

*

----- hết đề thi 5 -----

=> Đáp án Đề bình chọn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 5

Bài 1.

a) Điền số thích hợp vào nơi chấm:

60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80

b) Viết thành các số:

Bốn mươi ba: 43

Ba mươi hai: 32

Chín mươi bảy: 97

Hai mươi tám: 28

Sáu mươi chín: 69

Tám mươi tư: 84

Bài 2.

a) Đặt tính rồi tính:

*

b) 58cm + 40cm = 98cm 57 + 2 - 4 = 55

Bài 3. Điền vệt >,

*

Bài 4. Tính:

50 + 30 + 6 = 86

86 – 30 – 6 = 50

60 + 20 + 5 = 85

90 – 30 + 5 = 65

86 – 6 – 30 = 50

56 + đôi mươi + 3 = 79

Bài 5. bà bầu hái được 85 quả hồng, bà bầu đã bán 60 quả hồng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả hồng ?

Bài giải

Mẹ còn sót lại số quả hồng là:

85 – 60 = 25 (quả)

Đáp số: 25 trái hồng

Bài 6.

Bài giải

5 chục = 50

Lan bao gồm số keọ là:

50 + 13 – 22 = 41 (cái)

Đáp số: 41 mẫu kẹo

Bài 7.

Số lớn số 1 có một chữ số là: 9

Chữ số hàng chục là: 9

Chữ số hàng đơn vị chức năng là: 9 – 4 = 5

Số đề xuất tìm là: 95

Bài 8. Hình vẽ:

*

----- Hết lời giải đề thi 5 -----

6. Đề chất vấn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 6

Bài 1. Tính:

65 – 23 + 42 = ........... 11 + 46 – 27 = ...........

36 + 25 – 10 = ........... 40 + 37 + 23 = ...........

41 + 28 + 15 = ........... 99 – 72 + 26 = ...........

55 + 22 – 12 = ........... 13 + 25 – 7 = .............

Bài 2. Tính:

a) 7 + 3 + 40 – trăng tròn + 60 – 40

b) đôi mươi + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50)

Bài 3. Điền vệt >, 31 + 25 .... 90 – 23 81 – 40 .... 30 + 12

42 + 25 .... 95 – 30 31 + 25 .... 70 – 19

Bài 4. Search số gồm hai chữ số, chữ số hàng trăm là số đứng ngay tức thì sau số 5. Chữ số hàng đơn vị chức năng là số đứng tức thì trước số 1.

Bài 5. nhà Mai bao gồm 30 cái bút, người mẹ mua thêm một chục chiếc nữa. Hỏi bên Mai có tất cả bao nhiêu mẫu bút?

Bài 6. nhị hộp cây bút chì có toàn bộ 7 chục cái. Hộp đầu tiên có 25 cái. Hỏi hộp đồ vật hai gồm bao nhiêu cái cây viết chì?

Bài 7. cho những số 40, 20, 30, 90. Hãy lập những phép tính đúng gồm chứa cả tư số trên.

----- hết đề thi 6 -----

=> Đáp án Đề bình chọn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 6

Bài 1.

65 – 23 + 42 = 84 11 + 46 – 27 = 30

36 + 25 – 10 = 51 40 + 37 + 23 = 100

41 + 28 + 15 = 84 99 – 72 + 26 = 53

55 + 22 – 12 = 65 13 + 25 – 7 = 31

Bài 2. Tính:

a) 7 + 3 + 40 – đôi mươi + 60 – 40 = (7 + 3) + (40 – 20) + (60 – 40) = 10 + đôi mươi + 20 = 50

b) trăng tròn + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50) = trăng tròn + 60 – 50 + 40 – 60 = 10

Bài 3.

*

Bài 4. tìm kiếm số bao gồm hai chữ số, chữ số hàng chục là số đứng ngay lập tức sau số 5. Chữ số hàng đơn vị chức năng là số đứng liền trước số 1.

Chữ số hàng chục là: 6

Chữ số hàng đơn vị là: 5

Số đề nghị tìm là: 65

Bài 5. đơn vị Mai tất cả 30 loại bút, bà mẹ mua thêm 1 chục dòng nữa. Hỏi nhà Mai có toàn bộ bao nhiêu dòng bút?

Bài giải

1 chục = 10

Nhà Mai có tất cả số bút là:

30 + 10 = 40 (cái)

Đáp số: 40 mẫu bút

Bài 6. nhị hộp cây viết chì có tất cả 7 chục cái. Hộp đầu tiên có 25 cái. Hỏi hộp thứ hai bao gồm bao nhiêu cái cây viết chì?

Bài giải

7 chục dòng = 70 cái

Hộp sản phẩm công nghệ hai có số bút chì là:

70 – 25 = 45 (bút chì)

Đáp số: 45 cây bút chì

Bài 7. các phép tính hoàn toàn có thể lập được:

40 + 30 + 20 = 90

90 – đôi mươi – 30 = 40

90 – trăng tròn – 40 = 30

90 – 40 – 30 = 20

----- Hết câu trả lời đề thi 6 -----

7. Đề kiểm soát cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 7

Bài 1. cho những số 28; 17; 10; 90; 55; 72; 42; 83; 18.

a) Số nhỏ dại nhất trong dãy số trên là số như thế nào ?

b) Số lớn số 1 trong dãy số bên trên là số như thế nào ?

c) chuẩn bị xếp những số theo trang bị tự tăng cao ?

Bài 2.

a) Tính :

31 + 14 = ……….. 36 – 21 = ………… 87 + 12 = …………

14 + 31 = ……….. 36 – 15 = ………… 87 – 12 = …………

62 + 3 = ……….. 55 – 2 = ………… 90 + 8 = …………

62 + 30 = ……….. 55 – đôi mươi = ………… 90 – 80 = …………

b) Viết số phù hợp vào địa điểm chấm :

50 + …. = 50 49 – … = 40 49 – …. = 9

…. + …. = 40 75 = …. + ….. 60 – ….. > 40

Bài 3. Em hãy nhìn vào các tờ lịch với điền vào khu vực trống :

*

a) Nếu lúc này là thứ bốn thì: Ngày trong ngày hôm qua là lắp thêm ………..

Xem thêm: 50 Bài Văn Tả Cơn Mưa Rào Hay Tuyển Chọn Lọc Nhất, Top 12 Bài Văn Tả Cơn Mưa Hay Và Chọn Lọc Nhất

Ngày mai là máy ………………………………………………………………………..

Ngày hôm tê là thiết bị ………………………………………………………………………..

Ngày cơ là máy ………………………………………………………………………..

b) trang bị năm , ngày ..............., tháng .............

Thứ .............., ngày 11 , mon ................

Bài 4. Kì nghỉ ngơi hè, Lan về quê thăm ông bà hết 2 tuần lễ cùng 3 ngày . Hỏi Lan đã ở quê toàn bộ mấy ngày ?

Bài 5. Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài bởi 10 cm.

Bài 6. Số ?

Hình bên gồm :

…….. Hình tam giác

…….. Hình vuông

Bài 7. nam có một vài bi là số lớn nhất có nhị chữ số như là nhau. Hải có ít hơn Nam 17 viên bi. Hỏi cả đôi bạn trẻ có tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 8. bên trên sân đơn vị Lan có một số trong những gà và một số chó. Lan đếm được toàn bộ 8 chân vừa gà, vừa chó. Hỏi bên trên sân bao gồm mấy bé gà, mấy con chó?

----- không còn đề thi 7 -----

=> Đáp án Đề đánh giá cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 7

Bài 1.

a) Số bé dại nhất trong hàng số bên trên là 10

b) Số lớn số 1 trong hàng số trên là số nào 90

c) sắp xếp các số theo đồ vật tự tăng dần: 10, 17, 18, 28, 42, 55, 72, 83, 90.

Bài 2.

a) Tính :

31 + 14 = 45 36 – 21 = 15 87 + 12 = 99

14 + 31 = 45 36 – 15 = 21 87 – 12 = 75

62 + 3 = 65 55 – 2 = 53 90 + 8 = 98 63

+ 30 = 93 55 – trăng tròn = 35 90 – 80 = 10

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

50 + 0 = 50 49 – 9 = 40 49 – 40 = 9

10 + 30 = 40 75 = 70 + 5 60 – 19 > 40

Bài 3.

Em hãy chú ý vào các tờ lịch cùng điền vào vị trí trống :

*

a) Nếu lúc này là thứ bốn thì: Ngày ngày qua là trang bị ba

Ngày mai là sản phẩm năm

Ngày hôm cơ là trang bị hai

Ngày kia là đồ vật sáu

b) vật dụng năm , ngày 13, mon 5

Thứ ba, ngày 11 , tháng 5

Bài 4.

Bài giải.

Đổi 2 tuần lễ = 14 ngày

Lan sẽ ở quê số ngày là :

14 + 3 =17 (ngày)

Đáp số : 17 ngày

Bài 5.

*

Bài 6.

*

Hình bên có :

8 hình tam giác

5 hình vuông

Bài 7. nam có một vài bi là số lớn số 1 có nhị chữ số như là nhau. Hải có ít hơn Nam 17 viên bi. Hỏi Hải bao gồm bao nhiêu viên bi?

Bài giải.

Số lớn số 1 có nhị chữ số tương tự nhau là: 99

Nam bao gồm số viên bi là: 99 viên bi

Hải tất cả số viên bi là:

99 – 17 = 82 (viên bi)

Đáp số: 82 viên bi

Bài 8.

Vì 8 = 4 + 2 + 2 phải sân đơn vị Lan có một con chó cùng 2 nhỏ gà.

----- Hết lời giải đề thi 7 -----

8. Đề kiểm tra cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 8

Bài 1. Viết số :

a) Viết những số trường đoản cú 89 đến 100 :

b) Viết số vào chỗ chấm:

Số tức tốc trước của 99 là …… ; 70 có …… chục và … đơn vị

Số liền sau của 99 là ……… ; 81 bao gồm ……chục và … 1-1 vị

Bài 2.

a) Tính nhẩm:

3 + 36 = ……... 45 – 20 = ……...

50 + 37 = ……… 99 – 9 = ……

b) Đặt tính rồi tính :

51 + 27 78 – 36

98 – 6 100 – 35

Bài 3.

79 ……… 74 56 ……... 50 + 6

60 ……… 95 32 – 2 …….. 32 + 2

Bài 4.

Hình vẽ bên có :

………… hình tam giác

………… hình vuông

Bài 5. vào vườn nhà em có 26 cây cam với cây bưởi, trong các số đó có 15 cây cam. Hỏi vào vườn công ty em bao gồm bao nhiêu cây bưởi?

Bài 6. Viết những số bao gồm hai chữ số nhưng mà chữ số hàng đơn vị chức năng hơn chữ số hàng trăm là 3.

Bài 7. Tính:

a) 64 + 35 – 19 =

b) 98 – 23 – 35 =

Bài 8. Mai bao gồm 25 loại kẹo, chị nêm thêm Mai 14 dòng nữa, Mai cho mình 6 cái. Hỏi Mai có toàn bộ bao nhiêu chiếc kẹo?

----- không còn đề thi 8 -----

=> Đáp án Đề bình chọn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 8

Bài 1. Viết số :

a) 89; 90; 91; …; 100

b)

Số ngay tắp lự trước của 99 là 98 ; 70 bao gồm 7 chục với 0 đơn vị

Số tức khắc sau của 99 là 100 ; 81 gồm 8 chục với 1 đối kháng vị

Bài 2.

a) 3 + 36 = 39 45 – 20 = 25

50 + 37 = 87 99 – 9 = 90

b) 51 + 27 = 78 78 – 36 = 42

98 – 6 = 92 100 – 35 = 65

Bài 3.

*

Bài 4.

Hình vẽ bên bao gồm :

3 hình tam giác

3 hình vuông

Bài 5. trong vườn công ty em gồm 26 cây cam cùng cây bưởi, trong các số đó có 15 cây cam. Hỏi vào vườn đơn vị em tất cả bao nhiêu cây bưởi?

Bài giải

Trong vườn có số cây bưởi là:

26 – 15 = 11 (cây)

Đáp số: 11 cây bưởi

Bài 6.

Các số bao gồm hai chữ số mà lại chữ số hàng đơn vị chức năng hơn chữ số hàng trăm là 3: 14; 25; 36; 47; 58; 69

Bài 7.

a) 64 + 35 – 19 = 80

b) 98 – 23 – 35 = 40

Bài 8.

Bài giải

Mai có toàn bộ số kẹo là:

25 + 14 – 6 = 33 (cái)

Đáp số: 33 dòng kẹo

----- Hết giải đáp đề thi 8 -----

9. Đề bình chọn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 9

Bài 1. Điền vào vị trí chấm :

a) Số lớn nhất có 2 chữ số là …………………………………………

b) Số lẻ lớn số 1 có 2 chữ số là…………………………………………

c) những số gồm 2 chữ số mà tổng 2 chữ số là 9 là …………………………

d) Số tức thời trước của 90 là ………… ; 17 gồm ………… chục và …………đơn vị

Số tức thời sau của 99 là ………… ; 50 tất cả ………… chục và …………đơn vị

e) Viết các số tròn chục: …………………………………………………………..

Bài 2.

a) Tính :

3 + 36 = ……... 45 – trăng tròn = ………

50 + 37 = ……… 99 – 9 = ………

17 – 16 = ……… 3 + 82 = ………

17 + 14 – 14 = …………… 38 centimet – 10cm = ……………

b) Đặt tính rồi tính :

51 + 27 78 – 36 84 – 4 91 + 7

Bài 3. Viết > ;

a) 39 ……… 74 89 …… 98 56 ……... 50 + 6

68 ……… 66 99 ……100 32 – 2 … 32 + 2

b) 

*

Bài 8. lắp thêm năm của một tuần là ngày 21 vào tháng. Hỏi lắp thêm sau của tuần tức thì sau là ngày làm sao trong tháng?

----- không còn đề thi 9 -----

=> Đáp án Đề chất vấn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 9

Bài 1. Điền vào vị trí chấm :

a) Số lớn nhất có 2 chữ số là 99

b) Số lẻ lớn số 1 có 2 chữ số là 99

c)

9 = 9 + 0 = 8 + 1 = 7 + 2 = 6 + 3 = 5 + 4

Các số bao gồm 2 chữ số cơ mà tổng 2 chữ số là 9 là: 90; 18; 81; 72; 27; 63; 36; 54; 45

d) Số lập tức trước của 90 là 89; 17 bao gồm một chục cùng 7 1-1 vị

Số ngay tức khắc sau của 99 là 100 ; 50 bao gồm 5 chục cùng 0 đơn vị

e) Viết những số tròn chục: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90

Bài 2.

a) Tính :

3 + 36 = 39 45 – trăng tròn = 25 50 + 37 = 87

99 – 9 = 90 17 – 16 = 1 3 + 82 = 85

17 + 14 – 14 = 17 38cm – 10cm = 28cm

b)

Bài 3. Viết > ;

*

Bài 4.

Bài giải

Đoạn dây còn sót lại dài số xăng – ti – mét là:

18 – 5 = 13 (cm)

Đáp số: 13 cm

Bài 5. Dũng tất cả 39 nhãn vở. Sau khi cho mình thì Dũng sót lại 11 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho chính mình bao nhiêu loại nhãn vở?

Bài giải

Dũng đã cho chính mình số nhãn vở là:

39 – 11 = 28 (nhãn vở)

Đáp số: 28 nhãn vở

Bài 6.

Bài giải

Số nhỏ tuổi nhất có hai chữ số tương đương nhau là: 11

Nam giành được số điểm 10 là:

11 + 9 = trăng tròn (điểm 10)

Số phệ nhất có một chữ số là: 9

Hằng giành được số điểm 10 là:

9 + 10 = 19 (điểm 10)

Đáp số: Nam: trăng tròn điểm 10; Hằng: 19 điểm 10

Bài 7. Hình vẽ bên dưới đây, gồm bao nhiêu đoạn thẳng? từng nào hình tam giác?

Có 10 đoạn thẳng với 8 hình tam giác.

Bài 8.

Thứ năm của tuần tức thời sau là ngày 28 vào tháng.

Thứ sáu của tuần tức thì sau là ngày 29 vào tháng.

----- Hết đáp án đề thi 9 -----

10. Đề chất vấn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 10

Bài 1. Điền vào nơi chấm:

a) Số bé bỏng nhất tất cả hai chữ số là: …………………………………………………………….

b) Số ngay tức khắc trước của số lớn số 1 có một chữ số là: ………………………………………………

c) Số ngay lập tức sau của số bé dại nhất bao gồm hai chữ số là: …………………………………………………

d) Số tròn chục lớn nhất có nhì chữ số là:…………………………………………………………..

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

56 + 43 79 – 2

4 + 82 65 – 23

Bài 3. Tính :

40 + đôi mươi – 40 = …………… 38 – 8 + 7 = ……………….

55 – 10 + 4 = …………… 25 + 12 + 2 = ……………….

25cm + 14cm = ……………... 56cm – 6cm + 7cm = ………….

48 centimet + 21cm = …………….. 74cm – 4cm + 3cm = ………….

Bài 4. Nam bao gồm 36 viên bi tất cả bi xanh cùng bi đỏ, trong những số ấy có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam bao gồm mấy viên bi đỏ ?

Bài 5. Một shop có 95 quyển vở , siêu thị đã cung cấp bốn chục quyển vở . Hỏi shop còn lại bao nhiêu quyển vở ?

Bài 6. Một quyển sách tất cả 65 trang, Lan đã đọc không còn 35 trang. Hỏi Lan còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì không còn quyển sách ?

Bài 7. Với những số 0; 3; 4 hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau ?

Bài 8. Viết số tương thích vào khu vực chấm:

Hình vẽ mặt có:

a) …………………………điểm

Tên các điểm là: ……………….

b) …………………đoạn thẳng

Tên các đoạn trực tiếp là: ………….

c) …………………….tam giác-

---- hết đề thi 10 -----

=> Đáp án Đề kiểm soát cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 10

Bài 1. Điền vào vị trí chấm:

a) Số bé bỏng nhất tất cả hai chữ số là: 10

b) Số ngay tắp lự trước của số lớn nhất có một chữ số là: 8

c) Số ngay thức thì sau của số nhỏ dại nhất tất cả hai chữ số là: 11

d) Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là: 90

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

56 + 43 = 99 79 – 2 = 77

4 + 82 = 86 65 – 23 = 42

Bài 3. Tính :

40 + đôi mươi – 40 = 20 38 – 8 + 7 = 37

55 – 10 + 4 = 49 25 + 12 + 2 = 39

25cm + 14cm = 39cm 56cm – 6cm + 7cm = 57cm

48 cm + 21cm = 69cm 74cm – 4cm + 3cm = 73cm

Bài 4. Nam bao gồm 36 viên bi bao gồm bi xanh và bi đỏ, trong những số đó có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam có mấy viên bi đỏ ?

Bài giải

Nam gồm số viên bi đỏ là:

36 – 14 = 22 (viên bi)

Đáp số: 22 viên bi đỏ

Bài 5.

Bài giải

4 chục quyển vở = 40 quyển vở

Cửa hàng sót lại số quyển vở là:

95 – 40 = 55 (quyển vở)

Đáp số: 55 quyển vở

Bài 6.

Bài giải

Lan còn bắt buộc đọc số trang sách là:

65 – 35 = 30 (trang)

Đáp số: 30 trang sách

Bài 7.

Các số có hai chữ số khác nhau được lập từ bỏ 0, 3, 4 là : 30; 34; 40; 43

Bài 8.

Hình vẽ mặt có:

a) 5 điểm

Tên các điểm là: A, B, C, D, E

b) 8 đoạn thẳng

Tên những đoạn thẳng là: AB, AC, AD, AE, BC, CD, CE, DE

c) 4 tam giác

Tên những tam giác là: ABC, ACD, ADE, AEC

----- Hết đáp án đề thi 10 -----

11. Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 11

Bài 1.

a) Viết những số thoải mái và tự nhiên có hai chữ số như là nhau.

b) Số mập nhất, bé bỏng nhất bao gồm 2 chữ số giống như nhau là số nào?

c) Số khủng nhất, nhỏ bé nhất bao gồm hai chữ số khác biệt là số nào?

Bài 2. cho các số: 60; 70; 65; 18; 35; 96; 72

a) sắp xếp những số trên theo thứ tự tăng dần.

b) chuẩn bị xếp những số bên trên theo thiết bị tự giảm dần.

Bài 3. Viết số phù hợp vào vị trí chấm:

- Số lập tức trước số 24 là: ……

- Số tròn chục ngay thức thì sau số 28 là: ………

- Số tức khắc sau số 88 là: ……...

- Số tròn chục ngay thức thì trước số 33 là: …….

Bài 4. Cho ba số 7; 3 với 10. Hãy cần sử dụng dấu +; - để viết thành những phép tính đúng.

Bài 5. Tính:

50 + 24 – 13 =

56 – 26 + trăng tròn =

34 + 5 – đôi mươi =

44 – 44 + 23 =

Bài 6. An hơn Tùng 3 tuổi. Hiểu được An 10 tuổi. Hỏi Tùng bao nhiêu tuổi?

Bài 7. Tìm một số ít biết rằng mang số đó cộng với 5 rồi trừ đi 8 được kết quả là 11?

Bài 8.

Hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác?

----- không còn đề thi 11 -----

=> Đáp án Đề bình chọn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 11

Bài 1.

a) Viết những số thoải mái và tự nhiên có hai số giống như nhau.

Các số thoải mái và tự nhiên có hai chữ số kiểu như nhau là: 11; 22; 33; 44; 55; 66; 77; 88; 99

b) Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất gồm hai chữ số như là nhau là: 99

Số tự nhiên nhỏ xíu nhất có hai chữ số giống nhau là: 11

c) Số tự nhiên lớn nhất gồm hai chữ số khác biệt là: 98

Số trường đoản cú nhiên nhỏ bé nhất tất cả hai chữ số không giống nhau là: 10

Bài 2.

a) bố trí theo thiết bị tự tăng dần: 18, 35, 60, 65, 70, 72, 96.

b) sắp xếp theo thứ tự bớt dần: 96, 72, 70, 65, 60, 35, 18. 

Bài 3. Viết số tương thích vào chỗ chấm:

- Số ngay tức khắc trước số 24 là: 23

- Số tròn chục ngay lập tức sau số 28 là: 30

- Số ngay thức thì sau số 88 là: 89

- Số tròn chục ngay thức thì trước số 33 là: 30

Bài 4. Cho ba số 7; 3 cùng 10. Hãy dùng dấu +; - nhằm viết thành các phép tính đúng.

Các phép tính là:

7 + 3 = 10

10 – 3 =7

10 -7 = 3

Bài 5. Tính:

50 + 24 – 13 = 74 – 13 = 61

56 – 26 + trăng tròn = 30 + 20 = 70

34 + 5 – đôi mươi = 39 – đôi mươi = 19

44 – 44 + 23 = 0 + 23 = 23

Bài 6.

Bài giải

Tuổi của Tùng là:

10 – 3 = 7 (tuổi)

Đáp số: 7 tuổi

Bài 7.

Bài giải

Số buộc phải tìm là:

11 + 8 – 5 = 14

Đáp số: 14

Bài 8.

Có 9 hình tam giác.

----- Hết câu trả lời đề thi 11 -----

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán có giải thuật chọn lọc

Hy vọng với cỗ đề chất vấn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sẽ là tài liệu có lợi để các bé bỏng tham khảo, luyện tập nhằm mục đích ôn luyện con kiến thức giỏi nhất. Kế bên ra, những em bài viết liên quan đề thi Toán lớp 1 học tập kì 2 năm 2019 trở đi để ôn tập kiến thức giỏi nhất, làm bài xích thi tới đây đạt tác dụng cao.

Xem thêm: Liên Khúc Nhạc Huế Mộng Mơ, Tuyển Tập 20 Ca Khúc Hay Nhất Về Xứ Huế

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 cũng được trangantravel.vn tổng hợp, những bậc phụ huynh rất có thể cùng tải về máy và mang đến các bé bỏng của mình làm thử đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 để củng cố kỹ năng và kiến thức hơn.