Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

     

Khái niệm

Lưu chuyển tiền tệ là một vào những báo cáo mà kế toán cần phải hiểu rõ để lập cùng với bộ báo cáo tài chính. Có nhị phương pháp lập khác nhau là: trực tiếp và gián tiếp. Để lập được báo cáo này rất cần được có một quy trình làm kế toán theo đúng chuẩn mực.

Bạn đang xem: Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

*

Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ phản ánh dòng tiền vào, dòng tiền ra của quá trình hoạt động sản xuất marketing trong năm tài chính. trangantravel.vn phân tách sẻ phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương thức trực tiếp.

 1. Căn cứ để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

– Căn cứ vào bảng cân nặng đối số phát sinh để làm căn cứ đối chiếu.

2. Nguyên tắc ghi nhận

– Số năm trước là lấy số liệu bên trên dòng tiền lưu chuyển của năm N -1 căn cứ trên báo cáo tài chính năm N -1: Năm trước

– Số năm năm nay là lấy số liệu trên dòng tiền giữ chuyển của năm N căn cứ báo cáo tài chính năm N: Năm nay.

Xem thêm: Hướng Dẫn Crack Avast Internet Security 2015 Miễn Phí, Avast Internet Security 2015

– Nếu thu tiền từ hoạt động sản xuất sale được ghi số dương trên phần mềm HTKK.

– Nếu chi tiền từ hoạt động sản xuất marketing được ghi số âm bên trên phần mềm HTKK. Tức đánh dấu trừ bên trên bàn phím trước đánh số.

Xem thêm: Một Lòng Thờ Mẹ Kính Cha Cho Tròn Chữ Hiếu Mới Là Đạo Con, Cho Tròn Chữ Hiếu Mới Là Đạo Con ❤️

3. Cách lập các chỉ tiêu trên HTKK.

Mỗi một chỉ tiêu phản ánh các tài khoản đối ứng của việc thu tiền và đưa ra tiền trong năm tài chính cũ, lấy các đối ứng cộng lại rồi đánh lên HTKK khi làm lưu lại chuyển tiền tệ cụ thể:

STT

Chỉ tiêu

Mã

Hạch toán

Ghi dương/âm

TK nợ

TK có

 

 1

  Thu tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và lệch giá khác  

01

111,112511,131,515

Ghi dương

 2

     Tiền bỏ ra trả đến nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ     

02

152, 153, 154, 156, 331, 627, 641, 642 111, 112

 Ghi âm

3

Tiền đưa ra trả đến người lao động03334111, 112

Ghi âm

 4

 Tiền chi trả lãi vay 04635, 335111, 112 

 Ghi âm

5

Tiền đưa ra nộp thuế thu nhập DN053334111, 112

Ghi âm

 

 6

   Tiền thu khác từ hoạt động tởm doanh 06111, 112 711, 33311, 138, 144, 133, 344

 Ghi dương

  7

      Tiền chi khác từ hoạt động tởm doanh

 07

13311, 142, 242, 3331, 3333, 3335, 642, 144, 344, 431, 811, 338, 3338111, 112

 Ghi âm

8

 Tiền chi mua sắm TSCĐ 21211, 212, 213, 241111,112 

 Ghi âm

 9

  Tiền vay mượn ngắn hạn, dài hạn nhận được  33111, 112311, 341 

 Ghi dương

 10

 Tiền bỏ ra trả nợ gốc vay 34311, 341111, 112

 Ghi âm

11

Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm60  

Lấy dư nợ 111, 112 cộng lại đầu năm

12

Tiền và tương tự tiền cuối năm70  

Số tiền phải đúng bằng dư nợ 111, dư nợ 112 cộng lại

Xem bài Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp