Language Focus Trang 11 Lớp 9

     

Phần language focus giúp cho bạn học ôn tập từ bỏ vựng với ngữ pháp của Unit 1. A visit from a pen pal, bên cạnh đó ôn tập thì vượt khứ đơn và thì thừa khứ đối chọi ho cấu tạo "wish" (ước). Bài viết sau là lưu ý giải bài bác tập vào sách giáo khoa

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Language focus trang 11 lớp 9

*

LANGUAGE FOCUS - UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL

1. Work with a partner. Ask and answer questions about what each person did on the weekend. (Hãy thực hành với một bạn cùng lớp. Hỏi và trả lời các thắc mắc về những việc mà mỗi cá nhân đã làm trong thời gian ngày cuối tuần.)

Name (Tên)

Activities (Hoạt động)

Day / Time (Ngày/giờ)

Ba

Movie - Ghosts & Monsters

Saturday / 2 pm

Nga

Concert - Ha Noi singers

Saturday / 8 pm

Lan

Camp - Y&Y (Youth and Young Pioneer Associations)

All weekend

Nam

Soccer match - Dong Thap vs. The Cong

Sunday/4 pm

Hoa

Play - Much Ado About Nothing

Sunday / 7 pm

Giải:

Ba

What did ba do on the weekend? (Ba đã làm những gì vào cuối tuần?)=> He went to see the movie called "Ghosts and Monsters". (Anh ấy đi coi phim “Yêu ma với quỷ quái”When did he see it? (Anh ấy xem nó khi ngào)=> He saw it on Saturday afternoon at two o"clock. (Anh ấy xem nó vào chiều sản phẩm công nghệ bảy thời điểm hai giờ)

Nga

What did Nga vì on the weekend? (Nga đã làm gì vào cuối tuần?)=>She went khổng lồ a concert và listen khổng lồ Ha Noi singers. (Cô ấy đi xem 1 trong các buổi hòa nhạc và nghe những ca sĩ tp hà nội hát)When did she go there? (Cô ấy đi khi nào)=> She went there at 8 o"clock on Saturday evening. (Cô ấy đi thời gian 8 giờ vào buổi tối thứ bảy)

Lan

What did Lan vì chưng on the weekend? (Lan đã làm những gì vào cuối tuần)=> She went camping with the Y & Y. (Cô ấy sẽ đi cắn trại)How long did she go camping? (Cô ấy đi cắm trại trong bao lâu)=>She went camping all the weekend. (Cô ấy đi suốt cuối tuần)

Nam

What did Nam vì chưng on the weekend? (Nam đã làm những gì vào cuối tuần?)=>He went khổng lồ see a football match Dong Thap versus The Cong. (Anh ấy đi coi một trận soccer giữa Đồng Tháp với chũm Công.)When did he go there? (Anh ấy đi lúc nào)=>He went there at 4 o"clock on Sunday afternoon. (Anh ấy đi cho đó dịp 4 giờ chiều nhà nhật)

Hoa

What did Hoa vị on the weekend? (Hoa đã làm gì vào cuối tuần)=>She went to lớn see a play called "Much A do about Nothing". (Cô ấy đi coi một vở kịch thương hiệu là ‘Much A vày about nothing)When did she see it? (Cô ấy xem nó lúc nào)=>She saw it at 7 o"clock on Sunday evening. (Cô ấy xem thời gian 7 giờ về tối chủ nhật)

2. Lan và her friends are holding a farewell buổi tiệc nhỏ for Maryam. Write the things they did to prepare for the party. Use the pictures and the words in the box. (Lan và các bạn của cô dự định tổ chức triển khai một buổi tiệc chia tay mang lại Maryam. Hãy viết hầu hết gì mà người ta làm để sẵn sàng cho bữa tiệc. Sử dụng tranh và đều từ trong khung.)

buy

a cake

make

flowers

hang

a picture of Ha Noi

go

colorful lamps

paint

shopping

Giải:

 

Lan baked a cake. (Lan đang nướng một cái bánh)Tan hung colorful lamps. (Tân treo các cái đèn sặc sỡ)Nga bought some flowers. (Nga tải một vài bông hoa)Mai painted a picture of Ha Noi. (Mai vẽ một bức ảnh về Hà Nội)Lien went shopping. (Liên đi sở hữu sắm)

 

3. Work with a partner. Write wishes you want khổng lồ make in these situations.

Xem thêm: Download Lời Cảm Tạ Sau Đám Tang Trên Facebook Hay Nhất, Lời Cảm Ơn Tang Lễ Chân Thành Nhất (10 Mẫu)Xem thêm: Please Wait - Hãy Kể Về Một Người Lao Động Trí Óc Mà Em Biết

(Thực hành với một chúng ta cùng học. Viết phần nhiều lời mong mà bạn có nhu cầu trong những tình huống này.)

Giải:

a. You are not very tall. (Bạn ko được cao mang lại lắm)=>I wish I were taller. (Tôi ước tôi cao hơn)b. It’s so hot. You want to be in the swimming pool. (Trời vượt nóng. Bạn có nhu cầu ở trong bể bơi)=>I wish I were in the swimming pool. (Tôi ước tôi phía bên trong bể bơi)c. You don’t have a computer. (Bạn không tồn tại máy tính)=>I wish I had a computer. (ước gì tôi có một chiếc máy tính)d. You live very far from school. (Bạn sinh sống xa trường)=>I wished I lived near school . (Ước gì tôi sống ngay gần trường)e. You don’t have a sister. (Bạn không có chị gái)=>I wish I had a sister. (Ước gì mình bao gồm một tín đồ chị gái)f. You draw very badly. (Bạn vẽ xấu)=>I wish I could draw well. (Ước gì bản thân vẽ đẹp)g. You don’t have your friend’s phone number. (Bạn không tồn tại số của doanh nghiệp bạn)=>I wish I had my friend’s phone number. (Ước gì mình gồm số của chúng ta mình)h. You don’t know many friends. (Bạn ko biết nhiều bạn bè)=>I wish I knew many friends. (Mình cầu mình biết đa số chúng ta bè.)i. There aren"t any rivers and lakes in your hometown. (Không có sông hồ nước nào sinh hoạt quê bạn)=>I wish there were (some) rivers and lakes in my home town. (Ước gì có sông hồ ở quê mình)