LỜI BÀI HÁT XIN VẪY TAY CHÀO

     
một đợt này nữa mai mình xa rồiLời nào người nói đi rồi phân tách lyMộng tình hai đứa chảy từ đây... RồiRồi mình một mình bước tối lẻ loiNghẹn ngào tình xót xa tình ban đầuLời nào xem thêm đâu mà cho nhauGiờ thì nhị đứa xin vẫy tay... ChàoĐừng nói gì nữa khơi lòng đauNhớ... Giỏi thương mình cũng xa rồiBiết... Khi nào mình chung... đôiMột... Người bi lụy cuối xa phương trời Người bé dại lệ từng đêm lẻ loi Đoạn mặt đường nào kia ta vẫn yêu fan Đoạn con đường nào đó người đã yêu thương ta tiếng thì nhì đứa không còn đón ngóng Tình mình đã chết thôi... Trường đoản cú đây...


Bạn đang xem: Lời bài hát xin vẫy tay chào


Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Labàn.Vn - Danh Bạ Internet Việt Nam

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Sau 3 Năm Rời Nhóm Tam Hổ, Đường Hưng TìM ĐưỢC Cho MìNh HưỚNg Đi RiêNg

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.